Băng quảng cáo
Băng quảng cáo
Luật và nghị định
Nghị định 28/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật người khuyết tật
21:19, 20/07/2013
  
  
CHÍNH PHỦ
--------
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/2012/NĐ-CP
   

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2012

 

NGHỊ ĐỊNH

Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
06:03, 20/07/2013

Luật số 51/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT


QUỐC HỘI
_______

Luật số: 51/2010/QH12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

LUẬT

NGƯỜI KHUYẾT TẬT

                                                                                                                   


Tìm hiểu về Luật Người Khuyết Tật Việt Nam
21:40, 16/07/2013
Vào ngày 22 tháng 4 năm 2012, tại Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ (CEFALT), đã diễn ra chương trình Câu lạc bộ Tìm việc lần thứ 13 với chủ đề “Tìm hiểu về Luật của Người khuyết tật Việt Nam

Chương trình này được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ phát triển quốc tế Ai- len (Irish Aid), do CLB Phụ Nữ Khuyết Tật và Bộ phận Việc làm thuộc Trung tâm khuyết tật  và Phát triển (DRD) phối hợp thực hiện.

 


CLB Tìm Việc lần thứ 13 - Tìm hiểu về "Luật Người Khuyết Tật Việt Nam"
08:48, 05/05/2012

altVào ngày 22 tháng 4 năm 2012, tại Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ (CEFALT), đã diễn ra chương trình Câu lạc bộ Tìm việc lần thứ 13 với chủ đề “Tìm hiểu về Luật của Người khuyết tật Việt Nam”.


<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Trang 2 / 16