Băng quảng cáo
Băng quảng cáo
Luật và nghị định
Chính sách ưu đãi doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật
20:37, 13/12/2010

Ngày 1-1-2011, Luật Người khuyết tật (NKT) bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật NKT.


DN sử dụng lao động khuyết tật sẽ được miễn thuế
21:08, 10/12/2010

Đây là nội dung chính của dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật do Bộ LĐ-TB&XH soạn thảo. Dự thảo quy định doanh nghiệp sử dụng trên 30% số lao động là người khuyết tật thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


Từ Quyết định 51 của Thủ tướng Chính phủ nghĩ về sự ưu đãi đối với người khuyết tật
21:48, 08/12/2010

Ngày 24-4-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký và ban hành Quyết định 51/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho người lao động là người khuyết tật. Trong Điều 2 của Quyết định này ghi rõ chính sách hỗ trợ như sau:


Miễn thuế cho doanh nghiệp sử dụng người lao động khuyết tật
21:18, 08/11/2010

 

Nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người khuyết tật (NKT), dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật do Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội soạn thảo đã quy định miễn thuế cho doanh nghiệp sử dụng người lao động là NKT.


<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>

Trang 6 / 16