Băng quảng cáo
Băng quảng cáoCác chính sách dành cho người khuyết tật
08:52, 02/06/2009

LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHOẺ
1
Văn bản: Quyết định số 167/TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung: Sửa đổi, bổ sung một số chết độ trợ cấp đối với đối tượng cứu trợ xã hội
Ngày ban hành: 8/4/1994

2
Văn bản: Pháp lệnh về người tàn tật số 06/1998/PL-UBTVQH0
Nội dụng: Quy định "Người tàn tật được Nhà nước và xã hội trợ giúp, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, tạo việc làm phù hợp"
Ngày ban hành: 30/7/1998

3
Văn bản: Nghị định 55/1999/NĐ-CP
Nội dung: Nghị định ghi rõ "Người tàn tật được có quan y tế hướng dẫn về chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, sử dụng các dụng cụ chỉnh hình"
Ngày ban hành: 10/7/1999

4
Văn bản: Thông tư số 13/2001/TT-BLĐTBXH
Nội dung: Điều 3 của thông tư ghi rõ "trẻ em tàn tật, người tàn tật do hậu quả của chất độc da cam trong chiến tranh được nhà nước và xã hội đặc biệt quan tâm bảo vệ, chăm sóc"
Ngày ban hành: 12/5/2000

5
Văn bản: Thông tư 06/LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Nội dung: Quy định "Ngoài những đối tượng là người có công thì những người bị tai nạn do chiến tranh, trẻ em tàn tật và người tàn tật không nơi nương tựa nếu có nhu cầu về cung cấp dụng cụ chỉnh hình thì được miễn phí"
Ngày ban hành: 28/8/1987

6
Văn bản: Nghị định 168/2004/NĐ-CP của Chính phủ
Nội dung: Quy định "Ngoài trợ cấp xã hội, người tàn tật được hỗ trợ về y tế, chỉnh hình và phục hồi chức năng"
Ngày ban hành: 20/9/2004

7
Văn bản: Quyết định số 26/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung: Chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị hậu quả chất độc hoá học. Ngoài việc quy định mức trợ cấp, quyết định này quy định chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng nêu trên
Ngày ban hành: 23/2/2002

8
Văn bản: Quyết định số 16/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung: Chế độ hỗ trợ gia đình có từ 2 người trở lên bị hậu quả chất độc hoá học không tự phục vụ bản thân

LĨNH VỰC GIÁO DỤC
1
Luật Giáo dục /Chương 3, mục 3/điều 63
Nội dung: - Nhà nước thành lập và khuyến khích tổ chức cá nhân thành lập trường lớp dành cho người tàn tật nhằm giúp đối tượng này phục hồi chức năng, học văn hoá, học nghề, hoà nhập với cộng đồng
- Nhà nước ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và ngân sách cho các trường, lớp dành cho người tàn tật do nhà nước thành lập
Ngày ban hành: 20/5/2005

2
Văn bản: Luật Giáo dục /Chương 5, mục 2/điều 89
Nội dung: Học bổng và trợ cấp xã hội trong đó có ưu tiên đối với người tàn tật

3
Văn bản: Công văn số 4801/ĐH&SĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung: Đào tạo học sinh khiếm thị, trong đó có ghi "Trường, ngành nào có điều kiện đào tạo học sinh khiếm thị thì được tiếp nhận đào tạo... phù hợp với thực tế của trường... tuỳ theo khả năng học tập thực tế của sinh viên khiếm thị... quyết định về chế độ học bổng... cấp văn bằng chứng chỉ..."
Ngày ban hành: 14/6/2004

4
Văn bản: Thông tư liên tịch /TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT
Nội dung: Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở "Học sinh tàn tật thuộc diện hộ nghèo được miễn học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường"
Ngày ban hành: 10/8/2005

5
Văn bản: Thông tư 53/1998/TTLT BTC-BLĐ TBXH
Nội dung: Trợ cấp xã hội cho học sinh tàn tật đang theo học tại các trường đào tạo công lập hệ chính quy tập trung - dài hạn
Ngày ban hanh: 25/8/1998

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ - VIỆC LÀM
1
Văn bản: Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ
Nội dung: Quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật giáo dục về dạy nghề
Ngày ban hành: 9/1/2001

2
Văn bản: Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐ TBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội
Nội dung: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề
Ngày ban hành: 9/8/2001

3
Văn bản: Thông tư liên tịch 19/2005/TTLT/BLĐ TBXH-BTC-BKHĐT
Nội dung: Quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ Việc làm dành cho người tàn tật ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Chế độ đối với người lao động tàn tật; Chính sách đối với cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật; Chính sách đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật; Quyền lợi và nghĩa vụ của cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp nhận người tàn tật vào dạy nghề và làm việc; Hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho người tàn tật từ chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành: 19/5/2005

4
Văn bản: Nghị định 116/2004/NĐ-CP của Chính phủ
Nội dung: Về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật.
Ngày ban hành: 23/4/2004

5
Văn bản: Bộ Luật Lao Động (Chương XI, mục III)
Nội dung: Lao động là người tàn tật

LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO
1
Văn bản: Quyết định số 554/TTg của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung: Cho phép thành lập Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam
Ngày ban hành: 11/9/1995

2
Văn bản: Công văn số 654/UBTDTT - QC
Nội dung: Cung cấp số liệu VĐV thể thao người khuyết tật tham gia các giải toàn quốc
Ngày ban hành: 04/4/2006

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
1
Văn bản: Chỉ thị 03/2006/CT BGTVT của Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Nội dung: Tăng cường thực hiện chính sách trợ giúp người tàn tật trong ngành giao thông vận tải
Ngày ban hành: 2/3/2006

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới