Băng quảng cáo
Băng quảng cáoNhiều người khuyết tật đã được học nghề
20:35, 11/03/2011

Đó là kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2006–2010, được công bố tại Hội nghị tổng kết Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2006–2010 và dự thảo Đề án giai đoạn 2011–2020, do Bộ LĐTBXH tổ chức sáng 10 - 3.

Trước đó, Bộ LĐTBXH đã xây dựng Đề án hỗ trợ người tàn tật giai đoạn 2006-2010 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau 5 năm thực hiện, Đề án 239 đã đạt được nhiều kết quả về các mặt như: Truyền thông, nâng cao nhận thức; hỗ trợ tạo điều kiện để thành lập tổ chức “tự lực” của người khuyết tật và những hiệp hội phụ huynh, gia đình của người khuyết tật; trợ giúp phụ nữ khuyết tật; phát hiện sớm, can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho người khuyết tật dựa vào cộng đồng; trợ giúp học văn hóa; trợ giúp dạy nghề đào tạo việc làm (có 49.245 người khuyết tật tham gia học nghề, trong đó nữ chiếm khoảng 50,5%); an sinh xã hội (467.965 người tàn tật, khuyết tật được thụ hưởng các chương trình an sinh xã hội).

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nêu lên những vấn đề tồn tại như: Mức hỗ trợ đối với người khuyết tật thấp, không phù hợp tình hình kinh tế hiện nay; một số Bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa chủ động bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ được giao. So với mục tiêu đề ra là 8.000 người khuyết tật được học nghề giai đoạn 2006-2010, chỉ mới đạt 61,6% chỉ tiêu.

Giai đoạn 2011-2020, sẽ tập trung vào các nhiệm vụ triển khai các hoạt động hướng dẫn, thi hành Luật người khuyết tật sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân và người khuyết tật nói riêng; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động của Đề án hỗ trợ người khuyết tật giai đoạn 2011-2020; tích cực hỗ trợ việc thành lập, hoạt động của các tổ chức vì người khuyết tật ở các địa phương.

Nguồn: Congan

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thêm nhận xét


Security code
Không rõ, lấy lại hình mới